top of page

Vattnets kvalitet?

lugnt hav

Finns det anledning att använda vattenrenare?

Vårt dricksvatten är inte så rent som många tror. Om ditt vatten kommer från ett reningsverk är det sannolikt att det innehåller östrogen, läkemedelsrester och annat som reningsverken inte kan få bort ur vattnet eller ämnen som de själva tillsätter. Dessutom kommer små rester och avlagringar från vattenledningarna med ut i kranen. Det kan vara plast eller oxider och dioxider från koppar, järn och andra metaller (dvs rost). Dessa ämnen försvinner inte vid upphettning. Därtill kommer vattenlevande mikrober (bakterier, parasiter, amöbor mm) som kan bo någonstans i vägen mellan vattnets källa till ditt glas.


Ofta har vi fått höra att just Sverige har “världens bästa vatten”. Detta, vårt viktigaste livsmedel, transporteras till oss med rörledningar som byts ut i en takt på ca 130 år! Den rekommenderade tiden är 30 till 60 år. En del av dessa rör består av asbest och koppar. 


Här kan du läsa om oroande uppgifter som har framkommit som tyder på att vattenkvaliteten blivit sämre och som hänger ihop med de läkemedelsrester som släpps ut i vattnet.


Miljödirektören vid Stockholms läns landsting, professor Åke Wennmalm varnar till och med sina egna barn för att dricka kranvattnet. Han har länge propagerat för bättre vatten och en annan källa än Mälarvattnet som innehåller allt för stora mängder läkemedelsrester och andra kemikalier. Han menar exempelvis: “ Alla får i sig det här hela livet. Det går inte att veta vad det får för effekter, men om vi väntar och upptäcker att det ger problem är det för sent. Det är dags att göra något nu” . Vidare: “..när vi hittar läkemedelsrester i vattnet lär det finnas andra kemikalier, som kan ge utvecklingsskador på foster”.

I Göteborg brottas man också med stora problem. 

Agneta Granberg (M) kommunalråd och vice ordförande i kretsloppsnämnden, varnar för att vattnet blivit sämre på senare år och att det finns ökad risk att göteborgarna smittas av svåra sjukdomar och det finns ökad risk för spridning av parasiter och virus genom dricksvattnet. De klordoser som tillåts idag biter dessutom inte på dessa parasiter och virus. Vidare säger hon i att det är osäkert hur man kan få bort läkemedelsresterna. 


I information från Landstinget Dalarna kan vi läsa att miljökemisten Nicklas Paxeus vid Gryyab, ett av landets största reningsverk berättar att man undersökt hur läkemedel tas om hand i reningsprocessen. Man påvisade över 20 aktiva substanser i det renade avloppsvattnet. Ett flertal gick igenom i helt oförändrad form. Nicklas Paxeus tror inte att det går att ta bort alla läkemedelsrester ur vattnet med den process som används idag, utan det måste till en ny, omfattande filtreringsmetod. Forskare har konstaterat att könsmognaden hos fisk är försämrad och försenad längs Sveriges kust. I Uppland har man fångat mört som har både testikelvävnad och äggceller i samma fortplantningsorgan. Undersökningar visar att man kan påträffa både antibiotika och östrogen i såväl grund- som dricksvatten i Sverige. 


En studie från Örebro universitet, som publicerats i Science of Total Environment, visar enligt professor Per-Erik Olsson att även läkemedel i mycket låga koncentrationer har en effekt, och att de tillsammans har en större effekt än var för sig. Han menar att alla läkemedel som släpps ut i naturen bör betraktas som föroreningar och många av dessa finns också i dricksvattnet. Eftersom de kan vara häsofarliga för både människor och andra levande organismer är det oerhört viktigt att undersöka vilka effekter de har, inte minst tillsammans.


Vattenrenaren finns det all anledning att använda utifrån dessa rapporter och studier. Det finns olika former av produkter för vattenrening t.ex. kanna eller ett filter som man sätter på kranen och lätt växlar över till. Vattenrenare kan beställa från t.ex.:


Näringsterapi

Vid en konsultation hos mig som näringsterapeut får du råd om hur du på olika sätt kan stödja kroppens avgiftning för att reducera kemikalier, tungmetaller, gifter m.m. Du får också råd om hur du kan använda maten som medicin och om örter och tillskott som kan stödja kroppens läkning.

bottom of page