top of page

Stress och Stressymtom

Stress är en av våra största folksjukdomar, vi behöver hitta vägar till ett mer hållbart liv! 

I juni 2023 var över 42 000 personer sjukskrivna på grund av stress. För tio år sedan var det bara 12 000. Majoriteten av de som är sjukskrivna på grund av stressrelaterad ohälsa är kvinnor. Utvecklingen i samhället har varit att “vi ska göra mer med mindre resurser” och för många har arbetsbelastningen ökat. Speciellt för kvinnor har utrymmet för egen tid, vila, återhämtning och omsorg om sig själv minskat. 

 

När vi levt med stresspåslag under lång tid utan ordentligt med återhämtning och börjar få symtom på långvarig stress, kan man säga att man nått sin "stresströskel". Ofta har stressnivån trappats upp under flera år utan att vi märkt förändringen. Det är först när vi når vår ”tröskel” som symtomen på långvarig stress blir så påtagliga att vi inte längre kan ignorera dem.  Då har vi mindre marginal att hantera situationer i vardagen utan att reagera med stress och vi blir mer känsliga för alla typer av förändringar och krav. En mängd symtom börjar visa sig. Dessa tenderar att hålla i sig över tid och inte försvinna lika snabbt som de akuta stressymptomen, även om de yttre omständigheterna förändras. 

 

Här är en lista över vanliga symtom vid långvarig stress:

Känner du igen några symtom?  

Ta en stund och fundera över vilka symtom på långvarig stress som du besväras av.  

Skriv gärna ner. 

 • Brist på energi, ihållande trötthet hur mycket man än sover 

 • Koncentrations- och minnessvårigheter, kan t.ex. tappar ord och namn 

 • Långsammare tankeverksamhet, problem med att planera och genomföra uppgifter 

 • Nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 

 • Känslomässig instabilitet, t.ex. att vara lättirriterad, orolig, nedstämd, ha ångest 

 • Sömnstörning med svårt att somna och vaknar upprepade gånger, tankar som snurrar nattetid. 

 • Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

 • Värk i kroppen, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-/tarmbesvär 

 • Migrän/huvudvärk, yrsel, ljudkänslighet, tinnitus 

 • Ständigt törstig, torr i munnen, längtar efter salt  

 • Suddig syn eller svårigheter att fokusera synen, ansträngande att läsa 

 • Minskad sexlust  

 • Känsligare för infektioner 

 __________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________


Att formulera intentioner för i vilken riktning man vill börja göra förändringar!

När det inte längre finns någon ”superkraft” att använda sig av och man behöver hitta vägar tillbaka för ett bättre mående och ett mer hållbart liv, kan det vara bra att börja med att formulera intentioner. Att formulera en intention är inte som att sätta upp ett mål utan mer som en vision. Som en vägvisare i vilken riktning man vill börja göra förändringar, för att efterhand, ett litet steg i taget, komma närmare och närmare det liv som man vill leva för att må så bra som möjligt.

 

Det är bra med positiva, konkreta intentioner som gör det tydligt vad du skulle vilja börja förändra. Man kan till exempel formulera intentionen som:

”Jag skulle vilja kunna…”  

 • Jag skulle vilja kunna slappna av och ta det lugnt. 

 • Jag skulle vilja kunna säga nej till kollegor/chef/familj/vänner. 

 • Jag skulle vilja ha trevligt umgänge med mina barn varje vecka. 

 • Jag skulle vilja kunna avsluta aktiviteter som jag gör utan att göra klart allt. 

 • Jag skulle vilja ägna tid varje vecka åt sådant jag tycker är roligt och mår bra av. 

 • Jag skulle vilja hitta ett jobb/utbildning som jag skulle må bra av. 

 • Jag skulle vilja kunna vara mer medkännande med mig själv. 

 

 Vilka intentioner vill du eventuellt formulera?  

 

Jag skulle vilja: __________________________________________________________________________

 

Jag skulle vilja: __________________________________________________________________________

 

Frågeställning att reflektera kring:  

Känner du igen några av symtomen på stress och utmattning?  

Hur påverkar dessa symtom i så fall din vardag?

___________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________

Skulle du vilja träffa andra kvinnor som också har stress- och utmattningssymtom och dela med varandra om er situation? Skicka i så fall en förfrågan om detta till mig till på e-postadressen halsovagvisaren@gmail.com

 

 

 

 

 

 

bottom of page