top of page

Strålning
Finns något som kan skydda mot denna?

Mobile Phone

Mobilstrålning och elektromagnetiska fält ökar risken för att drabbas av eolika symtom.

Senare års undersökningar har bekräftat att elektromagnetiska fält och mobilstrålning kan orsaka symtom. Känsligheten varierar och gör att det är olika om vi reagerar på strålning eller inte.


Symtom som kan komma av strålning är:

  • trötthet

  • yrsel

  • varm i örat

  • huvudvärk

  • koncentrationssvårigheter

  • tryck över bröstet

  • ångest

  • och många andra olyckliga och obehagliga biverkningar.


Vi vill alla att dra nytta av det smarta och snabba, mobila samhället.  Tyvärr är det inte hälsosamt för oss, och våra celler, att vara exponerade för elektromagnetisk strålning så många av dygnets timmar, som vi är numera.


Undvik överdosering av onödig strålning. 

Reducera din dos av strålning till endast det som är nödvändigt.

Det finns olika produkter att köpa:

På www.e-safewear.dk 

finns många olika produktet bl.a mobilpåsar, strålbeskyddande lakan, strålbeskyddande sänghimmel m.m. 

www.rpofsweden.com

finns  bl.a. mobilskal som är patenterade och gjorda av aluminium. Mobilskalen ska reducera strålningen från mobilen med 70 – 99% resultatet lär vara bekräftat av flera ledande mätlaboratorier i Skandinavien.

Vill du veta mer om strålning och dess risker?

Då kan du gå in på  www.stralskyddsstiftelsen.se  

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att skydda människor och miljö mot skadliga former av elektromagnetiska fält och elektromagnetisk strålning, exempelvis mikrovågsstrålning från trådlös teknik genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen har vetenskaplig forskning, forskares rekommendationer och Europarådets resolution 1815 som utgångspunkt. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt ger rådgivning åt enskilda individer och organisationer.

Näringsterapi!

Som Näringsterapeut ger jag råd vid en konsultation om hur du kan använda maten som medicin och om hur du kan stärka kroppen på olika sätt med kosttillskott och örter. Om du är en av oss som inte mår bra av strålning, så kan det vara till hjälp att på olika sätt stödja kroppens avgiftning och nervsystem.


bottom of page