top of page

Om saltets olika verkan!

kök hylla

Natrium

Människor har sedan tidernas begynnelse varit medvetna om saltets betydelse för sitt välbefinnande. Saltet ansågs för som helande och har i tusentals år varit känt som ett panacea, dvs. en medicin som hjälper mot alla sjukdomar. 


Men då handlar det inte om det moderna industrisaltet utan om ett naturligt kristallint salt som inte innehåller bara natrium och kalium utan alla de mineraler och spårelement som våra kroppar är uppbyggda av och som återfanns i den näringstäta vätska som livet uppstod ur. Rent kristallsalt kallas i geologiska kretsar för halit. Ordet härstammar från det keltiska orden ”hall” (som betyder salt men även vibration) och ”lit” (ljus). Kristallsalt kan alltså lite förenklat översättas som ”ljusvibration”.


Medan det nuförtiden anses som dåligt för oss människor med salt, en allmän uppfattning är att vi äter för mycket salt och att vi ska stäva efter att minska saltintaget för att undvika folksjukdomarna hjärtinfarkt, stroke och njursjukdom. Detta beror på att det är en väldigt stor skillnad på olika sorters salt.


Bordsalt

Bordsalt har inget gemensamt med ett naturligt kristallsalt. I och med den industriella utvecklingen började man rena saltet, då mineraler och spårelement ansågs som orenheter och kvar blev bara natriumklorid (NaCl). Förutom att bordsaltet har renats från alla mineraler tillsätts ofta jod, flour, tiocyanater, klorogensyra och metallsalter och det tillsätts olika klumpförebyggande medel, vilka tillverkarna inte behöver redovisas i innehållsförteckningen. Vissa av halogenerna som flour, brom och klor  finns det vissa som menar är olämpliga för konsumtion då de anses orsaka allergi och är cancerogena. Det vita rena saltet måste neutraliseras av andra ämnen i kroppen för att pH:et ska hållas neutralt i kroppen och då krävs mineraler för detta som kalium, kalcium, magnesium och spårelement som tagits bort i reningsprocessen.


Havssalt

Vi härstammar från havet och än idag kan vi se vårt arv i blodet , som innehåller samma saltkoncentration och samma halter av övriga mineraler och spårämnen som havsvattnet.

Dock innehåller idag världshaven mycket föroreningar med olika tungmetaller och kemikalier som gör att havssaltet inte har samma positiva påverkan på vår hälsa som det hade förr. Dessutom raffinerasd åttio procent av saltproducenterna sitt havssalt. Vill man ha ett så bra havssalt som möjligt kan man leta efter salt bland de oraffinerade atlantsalterna som är lite gråbruna i färgen. De innehåller inga tillsatser och skördas enligt traditionella metoder med träredskap.


Kristallsalt

Det renaste Kristallsaltet finns i bergen men skiljer sig från det billigare bergssaltet. Kristallsaltet har en geometrisk, kubisk struktur. Biofysiskt menar man att kristallen är konstruerad av fotoner, ljuskvanta som är ren ljusenergi. Denna energi kan lösgöras från saltstrukturen när man löser upp saltet i vatten. På engelska heter saltslösning ”sole” vilket härleds till latinets ”sol” som även på svenska betyder sol, saltlösning betyder helt enkelt flytande ljusenergi. Kristallstrukturen är elektrisk, inte molekylär. 

Bergssaltet är inte tillräckligt finfördelat för att kunna ta sig in i cellerna vilket mineralerna som är fångade i kristallsaltets struktur kan genom att joniseras och det har därmed möjlighet att tränga in i alla kroppens celler.


Medicine doktor Barbara Hendel och Peter Ferreira har skrivit en bok om salt ”Water & Salt- The Essence of Life”. Hendel och Ferreira betraktar Kristallsaltet mer som en informationsbärare än som en krydda och anser att kristallformen är en förutsättning för att informationen ska nå våra celler. De menar att endast ett naturligt kristallsalt ger förutsättningarna för att säkra den geometriska korrekta strukturen i kroppen. Om dessa strukturer saknas uppstår energibrist. Salt ska alltså i första hand inte tillföras för smaken till vår mat utan för att ge oss det rätta frekvensmönstret, dvs samma mönster som återfinns i vår kropp. 


Saltbrist

Trots att vår kropp bara behöver en liten mängd salt per dag, ca 0,2 gram och att vi i snitt per dag får i oss mellan 11-20 gram salt, trots detta lider de flesta av oss brist på salt. När saltmängden är mindre än 0,2 gram blir vi sugna på salt, vi saknar helt enkelt de andra mineralerna i saltet. När det gäller bordssaltet blir det mer som ett gift för kroppen som behöver rensas ut, vilket kan bli 5-7 gram per dag och detta blir en belastning för kroppen. Kroppen använder intracellulärt vatten för att neutralisera överdosen av natriumklorid, förr varje överskotts gram av natriumklorid behöver kroppen 23 gånger mer av cellvatten för att neutralisera det. Vilket i sin tur resulterar i att cellerna torkar ut och dör, och ett överskott av vätska i vävnaderna (ödem) uppstår. 


Om halten av natriumklorid fortfarande är för hög uppstår i ställer återkristallisering, via urinsyra som inte kan utsöndras och binds till natriumklorid, vilket leder till bildning av nya kristaller som i sin tur sätter sig i ben och leder. Enligt Hendel och Ferreira en bidragande orsak till olika former av reumatism, gikt och njur- och gallstensbesvär.


Saltterapi

Det största och äldsta och märkligaste saltsjukhuset är en saltgruva som ligger i Wieliczka, strax utanför Krakow i Polen, vilken idag ingår i UNESCO:s världsarvslista. Här ligger ett sanatorium under saltgruvan där man behandlar patienter som har allergier, astma och lungsjukdomar. Tusentals har blivit hjälpta och man hävdar att man har en tillfrisknande  på hela 90 %.

De läkande effekterna tillskrevs från början den rena luften i saltkammaren. Numera anser man att en annan bidragande faktor är den neutraliserande effekten saltet har på positivt laddade partiklar. Denna egenskap är nog så viktig idag då vår närmiljö är fullspäckad med elektronisk utrustning som tv, datorer, mikrovågsugnar, bärbara telefoner, mobiltelefoner m.m. De elektromagnetiska vibrationer som dessa har skapar ett överskott av positivt laddade partiklar, vilket alltså saltet har förmåga att neutralisera.


Saltkammaren tillför alltså enligt Hendel och Ferreira läkande vibrationer. Den skapar ett frekvensmönster som våra kroppar ”suger åt” sig, på så sätt hjälper den kroppen att balansera energibrist och läka sig själv. 


Alltså en liknande effekt som man talar om när det gäller betydelsen för oss att var i kontakt med jorden via att t.ex. gå barfota eller när vi badar i havsvatten då vi kommer i kontakt med jordens fria negativt laddade elektroner och på så sätt neutraliserar det överskott som vi har av positivt laddade protoner i form av fria radikaler vid bl.a. inflammatoriska processer.


Källa: Artikelserie om salt av Anna Tillberg i tidningen Näringsmedicinsk tidskrift 2011, Nr 4, 5 o 6.

Anna refererar till boken ”Water &Salt- The Essence of Life”.

Näringsterpi hos Hälsovägvisaren

Om en hårmineralanalys visar på lågt natrium ger det en tendens till svag matsmältning med symtom som:

  • uppblåsthet och uppsvälldhet efter måltid, förlängd mättnadskänsla efter måltid

  • rapningar, halsbränna

  • motvilja mot fet mat, illamående, dålig andedräkt

  • förstoppning och ibland även diarré, kliande anus

  • ömhet, brännande känsla, torrhet eller metallsmak i munnen

Jag ger då råd om läkande mat, tillskott och örter för att balansera mineralobalanserna.

bottom of page