top of page

Varför är Näringsbrister vanligt?

Växthus
Stuffed Avocado
Musli Mix
Fresh Produce
Green Juice
Patient on Scale

Olika orsaker till näringsbrister

Många äter mindre med frukt och grönsaker

Genom vår moderna kost har vi svårt att få i oss de Vitaminer och Mineraler som vår kropp behöver för att få de byggstenar som behövs för kroppens alla funktioner och för att kunna reparera sig själv. Studier visar att endast en av fem Svenskar får i sig tillräckligt med frukt och grönt, 71 % äter bara 1-2 frukter eller grönsaksportioner dagligen. Detta kan jämföras med stenålderskosten som bestod av 10-12 portioner grönsaker, växter, alger och frukt dagligen. Studier visar att folkgrupper som äter mer stenåldersbaserad kost, har inte samma problem med de sjukdomar som vi har mycket av i västvärlden. Mer om detta står i ”Maten och folksjukdomarna” som Staffan Lindeberg har skrivit utifrån den forskning som han har gjort.

 

Utarmade jordar 
Men även om vi äter mycket frukt och grönsaker så kan det ändå vara svårt att få i sig tillräckligt av Vitaminer och Mineraler. Studier visar också att våra frukter och grönsaker idag inte innehåller samma mängd mineraler och andra nyttigheter som de gjorde för 50-60 år sedan. Detta beror troligen på våra moderna jordbruksmetoder, där man använder konstgödsel och endast tillför kväve, fosfor och kalium (ev. kalcium) och inte alla de mineraler som fullgod odling kräver, jordarna utarmas på näring och frukter plockas innan de är färdiga. Studier har visat att ekologiskt odlade frukter och grönsaker hade dubbla mineralinnehållet jämfört med vanliga kommersiella grönsaker. 

Tungmetaller och andra gifter 
Vi får dessutom i oss för mycket av ämnen som rubbar vår balans i form av kemiska miljögifter, tungmetaller som kvicksilver, socker, alkohol, nikotin, läkemedel, tillsatser i maten osv. Allt detta gör att kroppen behöver mer näringsämnen för att stödja kroppens avgiftning. Får vi inte i oss tillräckligt av t.ex. antioxidanter som A-, C- och E-vitamin, Selen, Zink, Mangan, Koppar, Betakaroten och Glutation, som behövs för att  stödja kroppens avgiftning, så börjar toxiner (gifter) cirkulera i kroppen och kan börja ge diverse diffusa symtom.

Svag matsmältningen 
Dessutom behöver vi en fungerande matsmältnings så att vi kan tillgodogöra oss det vi äter. En väl fungerande matsmältning är avgörande för en god hälsa. Tyvärr har många idag en allt för svag matsmältning bl.a. på grund av stress och den kost vi äter. För att matsmältningen ska fungera väl behöver vi äta i lugn och ro, tugga maten väl. För att stärka sin hälsa är det väsentligt att börja med att stödja matsmältningen.

 

Vitamin- och mineralbrister
Vitaminer och mineraler  behövs för att enzym- och hormonsystemen i kroppen ska fungera och dessa system har både fysiska och psykiska funktioner. Mineraler, spårämnen och vitaminer kan inte fungera var för sig utan står hela tiden i relation till varandra. När ett enstaka mineral påverkas i kroppen, så att det finns för lite eller för mycket inverkar det på andra mineraler som i sin tur påverkar andra. Om vi t.ex. äter för mycket Kalcium kan detta leda till minskade upptag av Zink, Järn, Fosfor och Magnesium.  Många människor har brist på både B-vitaminer, C-vitamin, D-vitamin och mineraler som Magnesium, Selen och Zink. 

 

De vanligaste fysiska besvären som personer klagar över är t.ex. trötthet och värk som orsakas eller som försämras av otillräckliga eller obalanserade mängder näringsämnen. Många sjukdomar kan orsakas av långvariga vitamin- och mineralbrister eller obalanser men också av att vi kan belastas av olika patogener och gifter. För att stödja kroppens avgiftning och immunförsvar är det viktigt att ha tillräckligt med vitaminer, mineraler och aminosyror.

 

Näringsterpi hos Hälsovägvisaren

Hos mig som Näringsterapeut får du råd om hur du kan stärka din hälsa med hjälp av kost, örter och tillskott utifrån de symtom som du har.

bottom of page