top of page

Matsmältning är grunden till en god hälsa! 

citroner

Känslomässig stress påverkar vår matsmältning!

Många människor har idag en svag matsmältning, då många har problem med för lite magsyra/saltsyra i magsäcken på grund av många års olämplig kost och livsstil med mycket stress. Saltsyraproduktionen påverkas av känslomässig stress, eftersom det är nervimpulser som reglerar matsmältningen. Det är därför viktigt att äta i lugn och ro samt tugga maten väl, det är när vi tuggar som matsmältningen sätter igång. Saltsyra bryter ner speciellt proteiner som kött, fisk, nötter, frön och baljväxter men är också en barriär mot skadliga bakterier och virus.


Magsyrahämmande medicin

Symtomen på för lite och för mycket magsyra/saltsyra är likadana, bland annat halsbränna och en brännande känsla i magen. Många tror att de har för mycket magsyra men så behöver det inte alls vara, det leder till att många tar magsyrahämmande medicin som t.ex. Omaprazol men skulle egentligen behöva stödja saltsyraproduktionen istället. Magsyrahämmande  medicin tar bort symtomen men ger samtidigt ännu mindre magsyra, saltsyraproduktionen hämmas till 90 %.  Dessa läkemedel ska användas max en månad, då de annars gör att man blir beroende av den. När man upphör med den blir saltsyraproduktionen väldigt riklig och ger då besvär, medicinen blir då mycket svårt att sluta med. Den är på det sättet beroende framkallande.

Sämre näringsupptag

Utan magsyra försämras matsmältningen och näringsupptaget avsevärt och dåliga bakterier överlever och osmält mat belastar kroppen. Hälsan börjar försämras och kan efter hand leda till allvarliga sjukdomar. För att stärka hälsan behöver istället matsmältningen stödjas på naturliga sätt.


Symtom på saltsyrabrist

Finns inte tillräckligt med saltsyra är vanliga symtom uppblåsthet eller förlängd mättnadskänsla efter måltid, rapningar, halsbränna, illamående, dålig andedräkt, förstoppning och ibland även diarré samt ömhet, brännande känsla, torrhet eller metallsmak i munnen.


Har vi otillräckligt med saltsyra bryts inte maten ner tillräckligt och tarmens celler kan inte utvinna näring som mineraler, vitamin B12 och olika aminosyror ur maten, vilket leder till näringsbrister och andra symtom på grund av det. När maten inte bryts inte ner tillräckligt snabbt börjar en förruttnelseprocessen och det bildas gas som kan ge besvär som uppsvälldhet och magont. Hos alla ger det dock inte symtom med magen men den osmälta maten leder till en form av självförgiftning som kan ge tendens till inflammationer. Andra symtom som kan visa sig är obehag, trötthet, hudproblem, rastlös sömn, ångest, migrän, håravfall o spröda naglar.

Att ha en välfungerande matsmältninge är grunden till en god hälsa. 


Stödja matsmältningen

Saltsyraproduktionen kan stimuleras genom att dricka något surt innnan maten som pressad citron eller lime i vatten. Även om citron är surt så är det basbildande och bra för kroppen på andra sätt.

bottom of page