top of page

I en Hårmineralanalys får du veta din nivå av mineraler och hur du kan balansera obalanser!

Sommar 2020 017.JPG

Vad är en Hårmineralanalys?

Vävnadsprov

Hårmineralanalysen är ett vävnadsprov så man kan använda både hår och naglar men det vanligaste är att man använder hår. För analysen behövs 150 mg hår som klipps i små tussar från flera ställen i nackpartiet, i obehandlat hår d.vs. ej permanentat på två månader, färgat senaste månaden.

Hårmineralanalysen visar den totala halten av ett ämne som kroppen har lagrat under en tidsperiod. Till skillnad från ett blodprov som endast visar mineralförekomsten vid provtagningstillfället och urinprov som bara visar vad som utsöndras från kroppen, inte vad som absorberats som bränsle.


Vitaminer och mineraler

För att vår kropp ska ha de byggstenar som behövs för att kunna läka sig själv behöver vi både tillräckligt av alla näringsämnen men även en balans mellan dem. Vill man undersöka kroppens Näringsstatus får man ut mycket genom att göra en Hårmineralanalys. Även om det är mineralerna som visas i tabellerna så hänger mineralernas nivåer ihop med olika vitaminer och det gör att man vet vilka vitaminer man behöver mer av också. Så i den kosttillskottsrekommendation som anges i Hårmineralanalysen ingår även vitaminer. 


Forskning / Laboratoriet

Hårmineralanalysen är baserad på mer än trettio års klinisk forskning av den amerikanske biokemisten David Watts som har funnit samband mellan mineraler, vitaminer och nerv-, hormon- och immunsystemet. Håret skickas till USA, där det kemiska innehållet av mineraler, spårämnen och tungmetaller analyseras på Trace Elements Laboratorie. Laboratoriet är professionellt inriktade enbart på Hårmineralanalyser och är kliniskt licensierat och certifierat. Hårmineralanalyser görs i 25 olika länder. 

Föredrag av Peter Wilhelmsson om Hårmineralanalys
Klicka på denna länken om du vill höra ett föredrag om hårmineralanalys.

http://www.youtube.com/embed/tug8Ax0J8q


Hårmineralanalysens innehåll

Hårmineralanalysens resultat redogörs i ett Individuellt häfte på Svenska, där man kan se:

Varje mineral, tungmetall och spårämnens värde i tabeller som ses på bilden ovan.

Det finns även en tabell som visar hur balansen är mellan olika mineraler. Utifrån de brister eller obalanser som finns av mineraler och tungmetaller, finns det beskrivet vad detta kan ge för symtom och vad som kan ha orsakat dessa brister eller överskott.

Det anges om man har en tendens till snabb eller långsam sköldkörtelfunktion och binjurefunktion. 

Det finns information om vilken mat som innehåller de mineraler som man har för mycket eller för lite av och som är bra att äta mer eller mindre av.


Det finns ett kosttillskotts förslag som man rekommenderas att äta i ca. 2-3 månader.


En omanalys kan göras för att se vart man har kommit med balanseringen och hur det kan vara bra att gå vidare. Dock görs denna tidigast efter ett halv år. 


Vad de olika proportionerna mellan mineralerna indikerar enligt David Watts: 

Sköldkörtelfunktionen

Indikeras av förhållandet mellan Kalcium och Kalium. Högt Kalcium till Kalium indikerar en minskad Sköldkörtelfunktion. 

När Kalcium är högt, tyder det på att Kalcium förloras från benen (osteroporos) men det hålls kvar i kroppen och lagras i den mjuka vävnaden. Om Kalcium lagras i de mjuka vävnaderna ökar risken för gallsten, njursten, torr hy, ont i leder och lymfstockning. Magnesium används för att sänka Kalcium och minska Kalciumlagringen i de mjuka vävnaderna. Magnesium stödjer också kvarhållande av Kalium.

Överfunktion av Sköldkörteln ses då Kalium är högre än Kalcium. Detta ger symtom som irritabilitet, oro, hög vilopuls och lätt att svettas.

Binjurefunktionen

Reflekteras av Natrium och Kalium, och hänger ihop med graden av Stress, mycket låga nivåer av Natrium och Kalium indikerar tendens till utmattning. Högt Natrium indikerar det tidiga stadiet av stress, uppstår vid ökade stresshormoner. Natrium stödjer binjurarna.


Hormonbalansen 

Mellan hormonerna Progesteron och Österogen indikeras via förhållandet mellan Zink och Koppar. 

Kopparvärden 

Höga Kopparnivåer kan ge toxicitet, som ger symtom som problem i lederna, känslomässig obalans, inlärningssvårigheter, hudproblem m.m.

Virusinfektioner 

Finns det mer tendenser till vid högt Koppar och högt Kalcium.

Bakteriella infektioner 

Finns det en tendens till vid högt Järn till Koppar. 

Tungmetaller 

I Tabellen Toxic Elements kan man se om man har en belastning av Uran, Arsenic, Bly, Kvicksilver, Aluminium, Cadmium.

För mer information om Hårmineralanalys:

Gå in på hemsida hos NutriTech http://www.nutri-tech.nu/


Bok om näring och om hårmineralanalys: 

”Näringsmedicinska uppslagsboken” av Peter Wilhelmsson 

Näringsterpi hos Hälsovägvisaren

Hos mig som Näringsterapeut kan du få hjälp med att göra en hårmineralanalys, där du får veta hur din balans ser ut för olika mineraler. Jag ger dig råd om hur du kan balansera med kost och tillskott för att stärka kroppen utifrån vad hårmineralanalysen visar. Jag ger också andra råd om läkande mat, tillskott och örter för att komma åt orsakerna till dina symtom.

bottom of page