top of page

Frekvensanalys + Konsultation, Återbesök

Konsultation med rådgivning och Frekvensanalys/balansering

  • 2 timmar
  • Sunnanväg

Beskrivning av tjänsten

Utifrån var du befinner dig på din hälsoresa ger jag råd om hur du kan stärka bl.a. kroppens immunförsvar, matsmältning, tarm och avgiftning, reducera patogener och toxiner för att steg för steg hjälpa din kropp så den kan börja läka. Med SCIO:n jobbar jag med att stärka upp kroppen och att ge stöd för det som vi jobbar med. Ger också råd utifrån det som framkommer vid analysen. Du får skrivna råd utifrån det som jag informerat om.


Kontaktuppgifter

  • Sunnanväg, Lund, Sverige

    073-78 75 570

    halsovagvisaren@gmail.com


bottom of page