top of page

Frekvensanalys + Konsultation

Rådgivning om kost, näring, örter m.m. och Frekvensanalys/balansering

  • 2 timmar 30 minuter
  • Sunnanväg

Beskrivning av tjänsten

Vad innebär det med frekensanalys? SCIO är en databaserade medicinskt instrumentet där det i en databas finns inlagt frekvenserna för olika organ och ämnen. Vid en analys får du remar runt handleder, fotleder och pannan som är kopplade till SCIO:n som regristerar dina olika frekvenser. Vid en analys sänds frekvenser för ca. 10000 olika ämne från SCIO:n, hela processen tar 6 minuter och under den tiden får man varje frekvens en hundradels sekund. Mätningen sker via meridianernas ändpunkter. Instrumentet kan mäta olika typer av stress genom att datorprogramet avläser avvikande frekvenser och stopp i flöden vilka kan vara tidiga tecken på obalanser innan man känner några symtom. SCIO betyder “att veta”. Detta datorprogrampaket är ett av de mest avancerade system i sitt slag. SCIO är världens ledande koncept för individuella hälsoanalyser inom bioenergimedicinen. SCIO är utvecklad av professor Bill Nelson i USA. Han har arbetat med energimedicinen och har ägnat 20 års forskning för att ta fram detta instrument. Hur funkar detta med frekvenser? Jo, allt är energi och energi är frekvenser. All materia är i grunden energi i rörelse som vibrerar med en viss frekvens dvs. svängningar per sekund. Det betyder att allting har sin egen frekvens. I våra kroppar har varje typ av cell sin egen frekvens, levern har en frekvens, njuren en annan osv. Detta gäller allt även virus, bakterier och känslor osv. Det är dessa frekvenser och avvikande frekvenser som avläses vid en analys med SCIO:n och stopp i energiflöden vilka kan vara tidiga tecken på sjukdom innan man känner några symtom. Dessa obalanser kan man sedan balansera med elektromagnetiska frekvenser. Frekvensmedicin är framför allt bra för att balansera upp stress i hela kroppen. 80% av alla sjukdomar har kopplingar till någon form av fysisk eller psykisk stress. Vid obalanser påminner SCIO:n kroppen om att hitta tillbaka till rätt energinivå. Under en balansering påminns kroppens alla system (endokrina, nerver, hjärt-och kärl, etc.) om hur de ska vibrera, vilket kan trigga igång kroppens självläkande process. Vill du pröva att få gjort en frekvensanalys/balansering så kombinerar jag det med en konsultation då du får råd om hur du kan stärka din hälsa med kost och tillskott. Vid ett besök så ingår rådgivningen ca en halv timme och en analys med SCIO ca en och en halv timme.


Kontaktuppgifter

  • Sunnanväg, Lund, Sverige

    073-78 75 570

    halsovagvisaren@gmail.com


bottom of page